Mimaki-Hướng dẫn cài đặt ICC profile sử dụng cho phần mềm RasterLinkPro5 SG

Bước 1: Để cài đặt ICC profile trong RasterLinkPro5 SG. Ta nhấp vào menu StartPrograms>Mimaki RasterLinkPro5 SGProfileManagement.

 

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng “Input Profile” để cài đặt profile cho phần mềm RasterLinkPro5 SG. 

 

Bước 3: Chọn đường dẫn đến thư mục chứa ICC profile cần cài đặt. Sau đó nhấp chọn “OK” 

 

Bước 4: Nhấp chọn ICC profile cần cài đặt thì nó sẽ hiện xanh lên. Sau đó nhấp chọn biểu tượng mũi tên hướng xuống. 

 

Bước 5: Nhấp chọn ICC Profile đã chọn và nhấp “OK

 

Bước 6: Nhấp chọn “OK” để hoàn tất cài đặt. Sau khi cài đặt xong phần mềm RasterLinkPro5 SG có thể sử dụng với những ICC profile vừa cài đặt cho màu sắc chính xác và không bị chảy mực.

Download-Hướng dẫn cài đặt ICC profile sử dụng cho phần mềm RasterLinkPro5 SG