Mimaki-Hướng dẫn cài đặt máy in sử dụng cho phần mềm RasterLinkPro5 SG

Bước 1: Để cài đặt máy in trong RasterLinkPro5 SG. Ta nhấp vào menu StartProgramsMimaki RasterLinkPro5 SGPrinter Management.

 

Bước 2: Nhấp chọn “Add” để vào cài đặt máy in. 

 

Bước 3: Nhấp chọn “Model” máy mà mình muốn cài đặt, chọn máy mấy màu “Color”, chọn cổng giao tiếp IEEE1394 hay USB2.0. Đặt tên máy in cần cài đặt “Printer Name”. Sau đó nhấp chọn “OK

 

Bước 4: Nhấp chọn “Yes” nếu đồng ý model máy mà mình cần cài đặt.

 

Bước 5: Nhấp chọn “Close” để hoàn tất cài đặt máy in cho phần mềm RasterLinkPro5 SG.

 

Lưu ý: Để có thể sử dụng tốt phần mềm RasterLinkPro5 SG ta cần cài đặt ICC profile. Xem mục hướng dẫn cách cài đặt ICC profile trong RasterLinkPro5 SG.

Download-Hướng dẫn cài đặt máy in sử dụng cho phần mềm RasterLinkPro5 SG