Triển lãm VietAd 2010

Máy in mực Solvent JV33-160 (6 màu + màu trắng)

Máy in Ultra 2000-3308 (máy bán chạy nhất ở Trung Quốc) 

 Máy in Ultra 2000-3308 (máy bán chạy nhất ở Trung Quốc) 

 Máy in Ultra 2000-3308 (máy bán chạy nhất ở Trung Quốc) 

Máy in mặt phẳng UV Mimaki UJF-3042 

Máy in mực Solvent JV33-160 (6 màu + màu trắng) 

Nhân viên Trí Đức hướng dẫn khách hàng

Máy in mực nước JV33-160A (7 màu)

Máy vừa in vừa cắt CJV30-100BS