Thông tin sản phẩm

Trang trí ngoại thất

  • Liên hệ để biết giá

Thông số kĩ thuật (datasheet)

Hình ảnh trên vỉa hè / các bề mặt

Bảng hiệu chiếu sáng

Bàng chỉ đường

Bảng chỉ dẫn chung

Hình ảnh cho cửa sổ

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 6121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 2150 Matte

Dòng đề can màu

5500 QM

UC 900 trong suốt

4500 TF

450 GS

5100

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 2000

Dòng đề can màu

900 SC

700 PF

500 EF gloss

500 EF matt

450 GS

Dòng phản quang

HV 1200

HV 1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

Dòng đề can màu

900 SC

700 PF

500 EF gloss

500 EF matt

450 GS

Dòng phản quang

HV 1200

HV 1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 3709

Dòng in lụa

900 QM Screen

800 Screen

400 Screen

Dòng đề can màu

khắc trên kính

kính mờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avery Catalogue

Trang trí ngoại thất